ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคที่อยู่ด้านบนสุดของไทย มีลักษณะภูมิประเทศอันประกอบไปด้วยเทือกเขาที่สลับซับซ้อน

ภาคเหนือ เป็นภูมิภาคหนึ่งของไทยอยู่ทางตอนเหนือของประเทศมีเขตแดนทางตอนเหนือติดกับชายแดนพม่าและลาวทางตะวันออกจรดชายแดนลาวและภาคอีสานทางตะวันตกจรดพม่าและทางใต้ติดกับภาคกลาง

 

Places in ภาคเหนือ

Find More  

Information

Find More