ภาคตะวันออก

ภาคตะวันออกเป็นภาคที่มีพื้นที่ไม่ใหญ่มาก มีพรมแดนติดทะเลอ่าวไทยและประเทศกัมพูชา มีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงมากมาย

ภาคตะวันออก เมื่อแบ่งตามภูมิศาสตร์ทางการท่องเที่ยวแล้ว จะประกอบด้วย 7 จังหวัด ได้แก่ จันทบุรี ชลบุรี ตราด ระยอง ปราจีนบุรี ฉะเชิงเทรา และ สระเเก้ว

ภาคตะวันออก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับกับภูเขาลูกเตี้ย ๆ มีชายฝั่งทะเลที่เรียบยาวและโค้งเว้า มีทิวเขา จันทบุรี อยู่ทางด้านชายฝั่งทะเลตะวันออก ทอดตัวไปทางด้านทิศตะวันตก จรดกับทิวเขาบรรทัด ซึ่งเป็นทิวเขาที่เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชา และมีแม่น้ำสายสำคัญอยู่หลายสาย ที่ไหลลงสู่อ่าวไทยได้แก่ แม่น้ำระยอง แม่น้ำจันทบุรี แม่น้ำประแสร์ แม่น้ำตราด แม่น้ำบางปะกง

จังหวัดระยอง

อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า หมู่เกาะเสม็ด จังหวัดระยอง

ซึ่งแม่น้ำทั้งหมดเหล่านี้จะไหลลงสู่ทะเลอ่าวไทย มีชายฝั่งทะเล ที่เรียบยาว โค้งเว้า ประกอบด้วยท้องทะเลตะวันออกเต็มไปด้วยกลุ่มเกาะน้อยใหญ่หลายแห่ง ที่มีชื่อเสียงในด้านการท่องเที่ยวมีนักท่องเที่ยวแวะเวียนไปไม่ขาดสาย เช่น เกาะช้าง เกาะหมาก เกาะกูด เกาะเสม็ด เกาะมัน เกาะล้าน เกาะสีชัง

สุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

สุภัทราแลนด์ จังหวัดระยอง

จากสภาพภูมิอากาศ ภูมิศาสตร์ มีท้องทะเลที่กว้างใหญ่ และความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ จึงทำให้ประชากรใน ภาคตะวันออก มีการประกอบอาชีพที่หลากหลาย อาทิ เช่น สวนผลไม้ สวนยางพารา มีการทำประมง จำหน่ายอาหารทะเลสดและแปรรูปต่าง ๆ เป็นต้น นอกจากนี้แล้ว ภาคตะวันออก ยังมีเขตนิคมอุตสาหกรรมอีกมากมาย ถือเป็นแหล่งเศรษฐกิจทางด้านอุตสาหกรรมโรงงานอันดับต้นของ เมืองไทย เลยก็ว่าได้

ภาคตะวันออก แห่งนี้ยังเป็นที่ตั้งของสนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นสนามบินของทหาร ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินขณะร่วมซ้อมรบ ระหว่างไทยกับสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังใช้เป็นสนามบิน สำหรับเครื่องบินเช่าเหมาของนักท่องเที่ยวจากต่างประเทศ ลักษณะโดยรวมของ ภาคตะวันออก ในปัจจุบัน คือ จังหวัดระยอง นั้นด้านตะวันตกและด้านเหนือเป็นเขตอุตสาหกรรม ด้านตะวันออกและด้านใต้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ และพื้นที่ท่องเที่ยว สำหรับ จังหวัดจันทบุรี เป็นศูนย์กลางการค้าอัญมณี ขนาดใหญ่ ส่วน จังหวัดตราด นอกจากจะมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว ยังมีแนวโน้มที่จะสร้าง สนามบินพาณิชย์ เพื่อเชื่อมต่อการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นงานเพื่อเป็นสินค้าออกแล้ว จังหวัดทั้ง 4 ใน ภาคตะวันออก ยังเป็น สุดยอดของแหล่งท่องเที่ยวที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมากที่สุดด้วย ทุกองค์ประกอบของ อุตสาหกรรมท่องเที่ยวจึงถูกรวมไว้ ณ ภูมิภาคแห่งนี้

Places in ภาคตะวันออก

Find More