เที่ยวอาเซียน

ข้อมูลท่องเที่ยวแบบกระชับ ครบทุก 10 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย, พม่า, ลาว, เวียดนาม, กัมพูชา, สิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ รวบรวมข้อมูลสำคัญเพื่อเตรียมความพร้อมในการท่องเที่ยวประเทศในกลุ่มอาเซียน

สิ่งจำเป็นเร่งด่วนเมื่อต้องการเป็นศูนย์กลางด้านท่องเที่ยว นั่นคือการรู้จักเพื่อนบ้านในมิติต่าง ๆ ให้มากขึ้น ทั้งด้านประเพณี วิถีชีวิตวัฒนธรรม ฯลฯ รู้จักเพียงพอจนสามารถเชื้อเชิญใครต่อใครมาเที่ยวภูมิภาคนี้ได้ รู้ถึงข้อดีข้อด้อยของแต่ละประเทศ เพื่อนำมาเน้นจุดเด่นเสริมจุดด้อยกันให้ การท่องเที่ยวอาเซียน เติบโตอย่างงดงาม ทั้งนี้ไม่มีวิธีไหนที่เราจะรู้จักเพื่อนบ้านได้ดีไปกว่าการไปเยือนเพื่อนบ้านด้วยตัวเอง

หลายคนอาจจะยังมีข้อกังขาเกี่ยวคำเรียกที่ว่า “ASEAN” หรือในภาษาไทยอ่านว่า “อาเซียน” จริง ๆ แล้วคำนี้มันมีความหมายว่าอะไร และมีความสำคัญอย่างไร เหตุใดเราถึงควรรู้จักกับเจ้าคำนี้เอาไว้ วันนี้ เราจะมาคลายข้อสงสัยเพื่อทำให้ผู้อ่านได้รู้จักกับ “อาเซียน” มากขึ้น

รู้จักกับอาเซียน

อาเซียน เกิดจากการรวมตัวกันของ 10 ประเทศ อันได้แก่ มาเลเซีย, พม่า, กัมพูชา, ลาว, ไทย, สิงคโปร์, เวียดนาม, บรูไนดารุส-ซาลาม, ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งรายนามประเทศเหล่านี้เป็นประเทศที่ตั้งอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งสิ้น โดย อาเซียน มีชื่อเรียกเต็ม ๆ ว่า “Association of Southeast Asian Nations” หรือ “สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ประเทศไทย ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบหลักในสาขา การท่องเที่ยว (Tourism) และ สาขาการบิน (Air Travel) เมื่อไทยได้รับบทบาทสำคัญในเรื่องนี้จึงต้องมองภารกิจ ท่องเที่ยว ในองค์รวมมากขึ้น ไม่ใช่แค่ชวนนักท่องเที่ยวมาเฉพาะเมืองไทยแล้วปล่อยให้บินกลับบ้านไปเฉย ๆ เหมือนแต่ก่อน แต่ต้องนำเสนอ การท่องเที่ยว ของทั้ง อาเซียน ได้ โดยไทยต้องนำความได้เปรียบด้าน การท่องเที่ยว การบริการ และการตลาดที่มีมาอย่างยาวนาน ช่วงชิงความเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและการบินของภูมิภาคอาเซียนให้ได้

ประเทศในกลุ่มอาเซียน ประกอบด้วย 10 ประเทศ ได้แก่ ไทย, ลาว, พม่า, เวียดนาม, กัมพูชา, สิงคโปร์, มาเลเซีย, บรูไน, อินโดนีเซีย และ ฟิลิปปินส์

แสดงความเห็นบทความนี้

comments

Places in เที่ยวอาเซียน

Find More