About คนเดินทาง

ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป ชอบเดินทาง ชอบเทคโนโลยี ... ชอบเรียนรู้ชีวิตจากการเดินทาง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยแล้ง

ครั้งเมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสมถวิล...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงทุ่งหลวง

โดยเฉพาะในด้านอาชีพที่ยังไม่มีหน่วยงานเข้ามาดูแลให้ความรู้ทางด้านเกษตรกรรมศูนย์ฯ มุ่งเน้นพัฒนาอาชีพท...

Continue reading

เทคนิคใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ

ขั้นตอน การใช้บริการสนามบินสุวรรณภูมิ ไม่ให้งง

ไปใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยังไงไม่ให้งงเป็นไก่ตาแตก! ด้วยทิปส์การใช้สนามบนิสุวรรณภูมิแบบง่ายๆ ...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงม่อนเงาะ

ก่อตั้งขึ้นปี พ.ศ. 2528 โดยหม่อมเจ้าภีศเดช รัชนี ประธานมูลนิธิโครงการหลวง จากการรับสั่งให้เจ้าหน้าที...

Continue reading

เทศกาลดูผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

เทศกาลดูผีเสื้อ อุทยานแห่งชาติปางสีดา จังหวัดสระแก้ว

ทุก ๆ ปีช่วงประมาณเดือนเมษายนเป็นต้นไป ที่อุทยานแห่งชาติปางสีดา จ.สระแก้ว จะมีผีเสื้อนับแสน ๆ ตัว มา...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง

เดิมศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะเรียง ขึ้นอยู่กับศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่ลาน้อย จนกระทั่ง พ.ศ. 2536 จึ...

Continue reading

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยลึก

ประมาณเดือนมีนาคม พ.ศ.2521 ชาวเขาเผ่าม้งได้อพยพจากบ้านบ่อเหล็ก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ มาอาศัยอยู่ที่บ้...

Continue reading

อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง จังหวัดเชียงใหม่

10 ทะเลหมอก เช็คอินหน้าหนาว เที่ยวคนเดียวก็ได้

ทะเลหมอก เป็นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติ ที่อุณหภูมิของอากาศลดต่ำลงมาก จนต่ำกว่าจุดของน้ำค้าง เมื่อเป็นเช่...

Continue reading