31.4 C
Bangkok
วันอังคาร, พฤศจิกายน 19, 2019
หน้าแรก รีวิว รีวิวที่พัก โฮมสเตย์ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

โฮมสเตย์ชุมชนพระบาทห้วยต้ม

ชุมชนบ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน ห่างจากตัวอำเภอลี้ ประมาณ 10 กิโลเมตร เป็น ชุมชนชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง ที่มีการอยู่รวมกันขนาดใหญ่ จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 10 หมู่บ้าน มีหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา นักบุญแห่งล้านนาเป็นผู้ก่อตั้งหมู่บ้าน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชน สั่งสอนให้คนในชุมชนเลิกนับถือผีสางนางไม้หันมานับถือพุทธศาสนา ถือศีลกินเจไม่บริโภคเนื้อสัตว์ มีการทำบุญฟังเทศน์ทุกวันพระ ถึงแม้ว่าหลวงปู่ครูบาวงศ์จะมรณภาพไปแล้ว แต่ทุกวันนี้ชาวบ้านทุกคนก็ยังนับถือและยึดถือปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม ที่หลวงปู่ฯ สั่งสอนไว้เสมอ จึงทำให้ที่นี่ยังคงเป็นชุมชนแห่งพระพุทธศาสนาที่ถ้ามาเที่ยวแล้ว จะได้ซึมซับความงดงามของวิถีชีวิตชาวปกาเกอญอ ที่มีต่อพระพุทธศาสนาผ่านสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญๆ มากมายภายในชุมชน

การท่องเที่ยวชุมชนพระบาทห้วยต้ม เกิดได้ประมาณ 10 ปี ลักษณะการท่องเที่ยว ไป-กลับ เนื่องจากที่พักในชุมชนไม่มี ส่วนใหญ่เป็นที่พักในวัด และที่พัก ศูนย์พัฒนาโครงการพระบาทห้วยต้ม กลุ่มนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่เป็นคนไทยมาทำบุญไหว้พระ ในปี 2554 ชุมชนได้รับรางวัลการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปี 2555 ได้รับรางวัล การท่องเที่ยวเชิงหัตถกรรม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยชุมชนมีวัตถุประสงค์เพื่อ อนุรักษ์ฟื้นฟู วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาของปกาเกอญอ แลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมต่างถิ่นและเผยแผ่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปัญญาของชาติพันธุ์ให้กับคนภายนอกรับรู้ และสร้างรายได้ให้กับชุมชน

กิจกรรมท่องเที่ยว

 • กราบสักการะสรีระทิพย์ของหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา บรรจุไว้ในโรงแก้ว ที่ วัดพระบาทห้วยต้ม ซึ่งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอลี้ และภายในวัดยังมีสถานที่สำคัญได้แก่ บ่อน้ำทิพย์ วิหารครอบรอยพระพุทธบาท เจดีย์ 84,000 พระธรรมขันธ์ มณฑปพระเขี้ยวแก้ว หอพระไตรปิฎก พระอุโบสถ ใจบ้านหรือสะดือเมือง
 • กราบไหว้พระมหาธาตุเจดีย์ศรีเวียงชัย (จำลองแบบมาจากชเวดาประเทศพม่า) ลักษณะองค์พระมหาธาตุเจดีย์ เป็นประติมากรรมขนาดใหญ่ ศิลปะล้านนา ที่ก่อด้วยศิลาแลงทั้งองค์ โดยกำหนดให้มีพระมหาเจดีย์องค์ใหญ่ เป็นองค์ประธานอยู่ตรงกลางและมีพระเจดีย์องค์เล็กอยู่เป็นบริวารล้อมรอบอยู่ 48 องค์ ตามแบบพระสถูปเจดีย์ศิลปะลังกา สร้างบนเนื้อที่ 6 ไร่
 • ประเพณีเปลี่ยนผ้าหลวงปู่ครูบาชัยยะวงษาพัฒนาทุกวันที่ 17 พฤษภาคม ของทุกปี
 • การทำบุญทอดกฐิน เป็นงานประเพณีที่ยิ่งใหญ่ จัดขึ้นหลังจากออกพรรษาของทุกปี
 • การสรงน้ำพระธาตุ จัดขึ้นในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 (ประมาณเดือนมิถุนายน) ของทุกปี
 • ชมการสาธิตการทอผ้าเอกลักษ์ของชาวปกาเกอญอโดยใช้กี่เอว เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ และหัตถกรรมเครื่องเงิน ณ ศูนย์วิจัยหัตถกรรม
 • ชมการทำเครื่องเงินที่มีเอกลักษณ์ ลวดลาย และสะท้อนวิถีชีวิต ที่ขึ้นรูปด้วยมือ ใช้เม็ดเงินบริสุทธิ์
 • ชมการตีมีดโดยภูมิปัญญากะเหรี่ยง
 • ชมการทำยอดฉัตรโบราณ การทำหัวใจพระพุทธเจ้า เพื่อถวายวัดในการสร้างวัดและพระพุทธรูป
 • เที่ยวบ้านโบราณกะเหรี่ยงนำบ่อน้อย เรียนรู้การปลูกบ้านที่ไม่ใช่ตะปูโดยภูมิปัญญาของกะเหรี่ยง และยังคงวิถีชีวิตดั้งเดิมของกะเหรียงบ้านน้ำบ่อน้อย
 • ชมแปลงปลูกผักอินทรีย์ในระบบโรงเรือน ภายใต้การส่งเสริมของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม

จำนวนที่พัก

 • โฮมสเตย์ ที่ได้มาตรฐาน 5 หลัง

ราคาที่พักและค่าใช้จ่ายกิจกรรม

 • ค่าที่พัก 150 บาท /คน/คืน
 • ค่าอาหาร 70 บาท /คน/มื้อ (อาหารเย็นรูปแบบขันโตนพร้อมชมการแสดงชนเผ่า ท่านละ 180 บาท)
 • ค่านำเที่ยว 200 บาท /คน/วัน
 • ค่าวิทยากร 300 บาท /คน/วัน(ฐานเรียนรู้)
 • ค่าการแสดง 1,000 บาท/ชุด

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าทอกระเหรี่ยง
 • งานหัตถกรรมเครื่องเงิน
 • ผัก ไม้ผล ตามฤดูกาล

อาหารเด่นในชุมชน

 • ชนเผ่ากะเหรี่ยงพระบาทห้วยต้ม รับประทานอาหารมังสวิรัติ เมนูเด่น ได้แก่ ผัดหมี่สมุนไพรน้ำพริกผักอีเหลิง น้ำพริกเห็ดหอม ลาบเห็ดฟางเห็ดนางฟ้า ยำขาเห็ด ต้มยำปลาเจ พริกทอดรวมมิตร

สถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง

 • อุทยานแห่งชาติแม่ปิง กิจกรรมล่องแพ น้ำตกและทุ่งกิ๊ก

การเดินทาง

 • จากตัว เมืองเชียงใหม่ ใช้ทางหลวงหมายเลข 106 (สายเชียงใหม่-ลำพูน) เมื่อถึงอำเภอลี้ให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1087 ถึงหลักกิโลเมตรที่ 7 จะมีทาง แยกซ้ายมือเข้าสู่ศูนย์ อีก 1 กิโลเมตรหรือจากเมืองเชียงใหม่สามารถใช้ทางหลวงหมายเลข 108 (สายเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) ผ่านดอยเต่าแล้วเข้ามาที่อำเภอลี้ก็ได้

การติดต่อ

 • โฮมสเตย์บ้านพระบาทห้วยต้ม หมู่ที่ 8 ต.นาทราย อ.ลี้ จ.ลำพูน รหัสไปรษณีย์ 51110 E-Mail : [email protected]
 • นางธีรนาถ น้อยแสง โทร.083-3243063
 • นายวิมล สุขแดง โทร. 093-1869469
 • ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงพระบาทห้วยต้ม โทร. 053-518059

ขอขอบคุณ


คนเดินทางhttps://konderntang.com/
ชอบเที่ยว ชอบถ่ายรูป ชอบเดินทาง ชอบเทคโนโลยี ... ชอบเรียนรู้ชีวิตจากการเดินทาง

แสดงความคิดเห็น

บทความแนะนำ

เกร็ดความรู้ก่อน เที่ยวสิงคโปร์

ใครที่กำลังคิดว่าจะมา เที่ยวสิงคโปร์ แล้วผมอยากจะนำเสนอเกร็ดความรู้ด้า...

ชิล ๆ กับกิจกรรมทางน้ำและดื่มด่ำกับธรรมชาติที่ชายห...

บาหลี เป็นอีกเมืองหนึ่งของ ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที...

ดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเลแบบอันซีนที่ทะเลพม่า

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของหมู่เกาะทะเล และด้วยเพราะพม่ามีเกาะมากมายกว่า 80...

เที่ยว เกาะปีนัง ไข่มุกแห่งตะวันออกของเอเชีย

ซึ่งที่ ปีนัง ส่วนใหญ่จะมีชาวจีนอาศัยที่ เกาะปีนัง เป็นจีนจำนวมมาก  เพ...

ลีซู (Lishu) หรือ ลีซอ

ประวัติความเป็นมาของชาวเผ่า ลีซู ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต เดิม...

พยากรณ์อากาศ

Bangkok
few clouds
31.4 ° C
33.9 °
28.3 °
49 %
4.6kmh
20 %
อังคาร
29 °
พุธ
31 °
พฤหัส
30 °
ศุกร์
29 °
เสาร์
31 °