จังหวัดลำปาง

ลำปาง

ลำปาง เดิมชื่อ เขลางค์นคร เป็นเมืองหลวงคู่แฝดกับอาณาจักรหริภุญไชย ซึ่งเจ้าเมืองทั้งสองเป็นโอรสแฝดของ...

Continue reading

จังหวัดสระแก้ว

สระแก้ว

สระแก้ว เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ชายแดนด้านตะวันออกของประเทศไทย มีประวัติความเป็นมากว่า 4,000 ปี นับตั้...

Continue reading

ชัยภูมิ

ชัยภูมิ เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมไปกันมาก โดยเฉพาะการไปชม “ทุ่งดอกกระเจียว” แต่ย...

Continue reading