อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่

เที่ยวแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอแม่แจ่ม เป็นอำเภอเล็ก ๆ ในหุบเขามีวัฒนธรรมที่งดงาม ตามประวัติกล่าวว่าที่อำเภอแม่แจ่มในสมัยก่อนเ...

Continue reading