10 ที่เที่ยวต้องห้ามพลาดเมืองแพร่ เมืองสวยแห่งล้านนาตะวันออก

แพร่

จังหวัดแพร่ เป็นเมืองโบราณสร้างมาช้านานแล้วตั้งแต่อดีตกาล แต่ยังไม่ปรากฎหลักฐานแน่ชัดว่าสร้างขึ้นในส...

Continue reading