ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูงบ้านเข็กน้อย

วัด เข็กน้อย ศูนย์อบรมศีลธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนาบนพื้นที่สูง

"ถ้าศีลธรรมไม่กลับมาโลกาวินาศ มนุษยชาติจะเลวกว่าเดรัจฉาน" วัดเข็กน้อย จังหวัดเพชรบูรณ์ จัดตั้งขึ้นม...

Continue reading