เกาะโบฮอล ประเทศฟิลิปปินส์

เกาะโบฮอล

แต่กระนั้นก็ยังทำให้มีผู้คนมากมายที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่เกาะแห่งนี้อย่างไม่ขาดสาย ซึ่งการเดินทางมา...

Continue reading