เกาะมักตัน ฟิลิปปินส์

เกาะมักตัน ฟิลิปปินส์

เพราะเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจสำหรับคนที่พอมีสตางค์ หรือกลุ่มคนกระเป๋าหนักได้มาพักผ่อนที่นี่ สำหรับที่...

Continue reading