สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง เป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเ...

Continue reading

สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง

ขึ้นยอดดอยตามรอยพระบาทที่อ่างขาง

อ่างขาง ดอยที่พูดชื่อขึ้นมาแล้วใครๆต่างต้องรู้จัก ทุกปีจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวไม่น้อยที่ขึ้นมาสัมผัสถ...

Continue reading

ชาวเขาเผ่าดาราอั้ง หรือ ปะหล่อง

ปะหล่อง หรือ ดาราอั้ง

ประวัติความเป็นมาของชาวปะหล่อง ชาว ปะหล่อง นั้นเริ่มต้นเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศจีน และมีบางส่วนท...

Continue reading

อ่างขางแดนมหัศจรรย์ จังหวัดเชียงใหม่

อ่างขางแดนมหัศจรรย์

อ่างขางแดนมหัศจรรย์ เมื่อพูดถึง เชียงใหม่ แล้วคงต้องบอกว่าถ้าไม่นึกถึง อ่างขาง คงจะไม่ได้ ด้วยความที...

Continue reading