หล่มภูเขียว จังหวัดลำปาง

หล่มภูเขียว…ความงามที่ถูกบดบัง

มีแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยอีกมากมาย ที่หลายคนอาจจะไม่รู้จัก ซึ่งบางแห่งเป็นสถานที่ที่เกิดขึ้นเองตา...

Continue reading