ดูทะเลดอกไม้ในป่าสนภูสอยดาว อุตรดิตถ์ พิษณุโลก

ปีนภู…..ดูทะเลดอกไม้ในป่าสนภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว เป็นอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ทะเลดอกไม้ท่ามกลางสายหมอก ของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งหา...

Continue reading