สวนนก Jurong Bird Park

สวนนก Jurong Bird Park

สวนนก Jurong Bird Park เป็นสวนนกที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งหากใครชอบความธรรมชาติและอย...

Continue reading

นมัสการ วัดพระเขี้ยวแก้ว

นมัสการ วัดพระเขี้ยวแก้ว

Buddha Tooth Relic Temple หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นวัดจีนศิลปกร...

Continue reading

เกาะอูบิน (Pulau Ubin) ประเทศสิงคโปร์

ชมธรรมชาติที่ พูเลา อูบิน

Pulau Ubin หรือ พูลาอูบิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ซึ่ง พูเลา อูบิน เ...

Continue reading

หอพระแก้ว ประเทศลาว

รู้ก่อนเที่ยวลาว

การมาเที่ยวลาวหรือประเทศไหน ๆ จะต้องหาข้อมูลให้ทราบเสียก่อน ไม่ว่าจะเป็นแหล่งกิน แหล่งเที่ยว หรือแม้...

Continue reading

วัดสีสะเกด ประเทศลาว

วัดสีสะเกด เมืองเวียงจันทร์

วันที่สองในการเที่ยวที่ประเทศลาว เมืองที่เต็มไปด้วยความสวยงามและความเงียบสงบ อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติ...

Continue reading

หอพระแก้ว ประเทศลาว

แวะชมความงดงามที่ หอพระแก้ว

หอพระแก้ว อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวหลังจากเยี่ยมชมความงดงามของวัดสัสะเกดแล้ว โดยสามารถข้ามถนนมาฝั่งตรงข้...

Continue reading