บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

บึงฉวาก อุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของไทย

บึงฉวาก ได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามา และได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระ...

Continue reading