อุทยานมังกรสวรรค์

อุทยานมังกรสวรรค์ อลังการมังกรสีทองยามค่ำคืน

ณ อุทยานมังกรสวรรค์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นที่เดียวในเมืองไทยที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ได้ถูกออกแบบ สร้างรู...

Continue reading

บึงฉวาก จังหวัดสุพรรณบุรี

บึงฉวาก อุโมงค์ปลาน้ำจืดแห่งแรกของไทย

บึงฉวาก ได้รับประกาศให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่ามา และได้รับการจัดให้เป็นพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระ...

Continue reading

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี

สุพรรณบุรี อยู่ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 100 กิโลเมตร เป็นเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมา...

Continue reading

วัดทับกระดาน (วัดพุ่มพวง) จัดหวัดสุพรรณบุรี

เที่ยววัดทับกระดาน จังหวัดสุพรรณบุรี

ราชินีลูกทุ่ง "พุ่มพวง ดวงจันทร์" เป็นชื่อที่แม้กระทั่งเด็กรุ่นใหม่ๆ เองยังคงรู้จักจนถึงทุกวันนี้ เธ...

Continue reading