วัดเล่งเน่ยยี่

วัดเล่งเน่ยยี่

จำได้ว่าครั้งแรกที่ผมมาไหว้พระ-ทำบุญและเที่ยวชม วัดบรมราชากาญจนาภิเษกอนุสรณ์ หรือ วัดเล่งเน่ยยี่ 2 น...

Continue reading