วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือ วัดพระแก้ว

เที่ยววัดพระแก้ว ภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและคุณต้องไปให้ได้

อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว ที่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ และเป็นหน้าเป็นตาของคนไทยวัดหนึ่งคือ วัดพระแก้ว ซึ่...

Continue reading