นมัสการ วัดพระเขี้ยวแก้ว

นมัสการ วัดพระเขี้ยวแก้ว

Buddha Tooth Relic Temple หรือ วัดพระเขี้ยวแก้ว เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นวัดจีนศิลปกร...

Continue reading