สูดโอโซนที่วังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา

วังน้ำเขียว แหล่งโอโซนติดอันดับโลก

วังน้ำเขียว นั้นสามารถเดินทางไปได้ด้วยรถส่วนตัว และอากาศก็ดีตลอดทั้งปี จนได้ชื่อว่า เป็นแหล่งสูดโอนโ...

Continue reading