ประเพณียี่เป็ง ในวันลอยกระทง จังหวัดเชียงใหม่

เชียงใหม่

ถ้ากล่าวถึงเมืองท่องเที่ยวภาคเหนือเชื่อว่า จังหวัดเชียงใหม่ จะถูกจัดความนิยมไว้ในลำดับต้น ๆ ด้วยชื่อ...

Continue reading