ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด

ร้อยเอ็ด ตั้งอยู่ทางตอนกลางของภาคอีสาน เป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน รุ่งเรืองและยิ่งใหญ่เน...

Continue reading