บรูไน

มัสยิดบรูไนที่ต้องไม่พลาด

เรียกได้ว่าที่ ประเทศบรูไน เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลาม ซึ่งที่นี่ยังได้มีการสร้าง...

Continue reading