ประเทศบรูไน

บรูไน ประเทศแห่งมัสยิดทองคำ

ประเทศบรูไน เป็นประเทศที่ประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ดังนั้นเมื่อได้มาเที่ยวประเทศนี้จะพบกับสถา...

Continue reading

สถานที่ท่องเที่ยว ณ กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน

ชมความงามของ มัสยิดทองคำ 

เพราะ บรูไน เป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกอาเซียน ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว ติดกับทะเลจีนใต้ มีเมืองหลวงชื่อ ...

Continue reading

บรูไน

มัสยิดบรูไนที่ต้องไม่พลาด

เรียกได้ว่าที่ ประเทศบรูไน เป็นอีกหนึ่งศูนย์รวมความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลาม ซึ่งที่นี่ยังได้มีการสร้าง...

Continue reading