ภูเรือ จังหวัดเลย

ภูเรือ ในความทรงจำ

สถานที่ท่องเที่ยวในวันนี้ที่ชื่อว่าภูเรือนั้น มาจากลักษณะของภูเขาที่เมื่อมองจากบางมุมแล้ว จะเหมือนหั...

Continue reading