ภูเขาไฟโบรโม

ภูเขาไฟที่อินโดนีเซีย

รู้จักกับภูเขาไฟโบรโม ภูเขาไฟโบรโม ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอินโดนีเซีย ชื่อว่า โบรโม ...

Continue reading