เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

เปราะภูในสายหมอกที่แปกดำ ภูหลวง

ภูหลวง  หมายถึง ภูเขาของพระเจ้าแผ่นดิน มีลักษณะเป็นภูเขามียอดตัดเรียบ มีขนาดกว้างใหญ่กว่า ภูกระดึง ซ...

Continue reading