เกาะอูบิน (Pulau Ubin) ประเทศสิงคโปร์

ชมธรรมชาติที่ พูเลา อูบิน

Pulau Ubin หรือ พูลาอูบิน เป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ที่เน้นความเป็นธรรมชาติ ซึ่ง พูเลา อูบิน เ...

Continue reading