กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

พะเยา

จังหวัด พะเยา พื้นที่ล้านนาตะวันออกที่ยังคงมีความสงบอย่างที่นักท่องเที่ยวที่นิยมความไม่พลุกพล่านเรีย...

Continue reading

กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา

เวียนเทียนกลางน้ำ กว๊านพะเยา

ที่ กว๊านพะเยา จังหวัดพะเยา เมื่อถึงเทศกาลเวียนเทียนในวันสำคัญต่าง ๆ ช่วงพระอาทิตย์ใกล้ลับขอบฟ้า จะม...

Continue reading

ถนนดอกไม้ทองกวาว จังหวัดพะเยา

ดอกทองกวาว เรียงรายนับพันต้น

สถานที่สุดอัศจรรย์ที่หลาย ๆ คนอาจไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นคือ บริเวณถนนดอกไม้ อ.ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่...

Continue reading

ข้อมูลเผ่าเมี่ยนหรือเย้า

เมี่ยน (Mien) หรือ เย้า (Yao)

ประวัติความเป็นมาของชาวเมี่ยนหรือเย้า ชาว เมี่ยน (เย้า) ถิ่นฐานเดิมอยู่ในประเทศจีนแถบแม่น้ำแยงซี จี...

Continue reading