ตามดูวัดฮินดูที่มีความใหญ่ที่สุดที่ ศาสนสถานปรัมบานัน

ตามดูวัดฮินดูที่มีความใหญ่ที่สุดที่ ศาสนสถานปรัมบานัน

วัดปรัมบานัน หรือ ศาสนสถานปรัมบานัน มีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า โลโรจงกรัง ถือได้ว่าเป็นสถานที่ท่องเ...

Continue reading