ใจสัมพันธ์ปันให้น้อง น้ำใจจิตอาสา คนเดินทาง

ใจสัมพันธ์ปันให้น้อง ปี 2 อ.งาว จ.ลำปาง

ในปี 2561 (2018) นี้เป็นปีที่เริ่มกลับมาเดินทางจริงจังอีกครั้ง โดยส่วนมากแล้ว...

Continue reading