พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี

พิธีล้างหน้าพระมหามัยมุนี

ที่วัดนี้ มีกฎอยู่ว่าต้องแต่งกายให้เรียบร้อยและ กำหนดให้เขตสตรีกราบสักการะองค์พระพุทธรูปมหามัยมุนี ไ...

Continue reading

Pagoda landscape in the plain of Bagan, Myanmar (Burma)

พุกาม เมืองแห่งเจดีย์

พุกาม ถือได้ว่าเป็น เมืองโบราณแห่งทะเลเจดีย์ ซึ่งเมืองพุกามถูกสถาปนาโดยพระเจ้าอโนรธา และตั้งอยู่ริมแ...

Continue reading

Inle lake shan state Myanmar

พม่า

ประเทศพม่า ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อยู่บนคาบสมุทรเบงกอร์และชายฝั่งทะเลอันดามันและมีพรมแดนติ...

Continue reading

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า

เขตโบราณสถานพุกามอันยิ่งใหญ่แห่งลุ่มแม่น้ำอิรวดี

พุกาม เป็นเมืองใน ประเทศพม่า เคยเป็นอาณาจักรแห่งแรกในประวัติศาสตร์พม่า และเป็นเมืองที่ยังไม่ได้รับกา...

Continue reading

พิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม ประเทศพม่า

เที่ยวพิพิธภัณฑ์โบราณคดีพุกาม

ประเทศพม่า ได้ชื่อว่าเป็นเมืองแห่งดินแดนอารยธรรม ที่มีโบราณสถานมากมาย รวมถึง โดยเฉพาะที่ เมืองพุกาม ...

Continue reading

ดำน้ำชมทะเลพม่า

ดำน้ำชมความงามใต้ท้องทะเลแบบอันซีนที่ทะเลพม่า

ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของหมู่เกาะทะเล และด้วยเพราะพม่ามีเกาะมากมายกว่า 800 เกาะในทะเลอันดามัน ซึ่งพื้นท...

Continue reading

ตักบาตรพระสองแผ่นดิน ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์

งานเทศกาลตักบาตรพระ 2 แผ่นดิน ไทย-พม่า น่าแสวงบุญ

เพราะ ประเทศพม่า ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเคร่งครัดในเรื่องพระพุทธศาสนา เมื่อถึงคราวเ...

Continue reading