วัดพรัมบานัน ประเทศอินโดนีเซีย

วัดพรัมบานัน – อินโดนีเซีย

ได้มีโอกาสมาเยือนประเทศอินโดนีเซียอีกครั้ง คราวนี้ได้มีโอกาสมาเที่ยวชม วัดพรัมบานัน  ซึ่งเป็นที่รู้จ...

Continue reading