ปราสาทตาพรม ประเทศกัมพูชา

ปราสาทตาพรหม

ซึ่งในฉากที่เห็น ส่วนหนึ่งก็คือ ปราสาทตาพรหมนี่ล่ะครับ และก็ทำให้นักท่องเที่ยว ที่ดูหนังเรื่องนี้ ต่...

Continue reading