อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

ตราด

ตราด สันนิษฐานว่าเพี้ยนมาจากคำว่า “กราด” ที่เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ใช้ทำไม้กวาด ต้นไม้ชนิดนี้ม...

Continue reading

อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เที่ยวอำเภอ บ่อไร่ จังหวัดตราด

อำเภอ บ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นเขตปกครองของอำเภอเขาสมิง ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ อดีตเป็นอำเภอที่มีทรัพย...

Continue reading