วัดบุโรพุทโธ ไม่ไกลเกินชาวพุทธต้องไปเยือนสักครา

วัดบุโรพุทโธ ไม่ไกลเกินชาวพุทธต้องไปเยือนสักครา

สำหรับชาวพุทธแล้วศาสนสถานที่ยิ่งใหญ่ มักจะมีมนต์ขลังให้เราต้องไปเยือนสักครั้ง คนเขียนก็เช่นกัน การไป...

Continue reading