ตลาดน้ำวัดลำพญา นครปฐม กิน เที่ยว ช้อปพักผ่อนใกล้กรุง

นครปฐม

นครปฐม จังหวัดเล็ก ๆ ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก กรุงเทพมหานคร ด้วยระยะทางประมาณ 56 กิโลเมตร เป็นเมืองแห่งปูชน...

Continue reading