ทุ่งดอกกระเจียวอุทยานแห่งชาติป่าหินงาม

ทุ่งดอกกระเจียว จังหวัดชัยภูมิ

ท่านเคยอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้แบบ 360 องศาบางหรือยังครับ ถ้ายังไม่เคยผมจะแนะนำ ทุ่งดอกกระเจียว แห่งจั...

Continue reading