เที่ยวทะเลสาบหว่านเกี๊ยม

เที่ยว ทะเลสาบหว่านเกี๊ยม ชมหอคอยตะพาบ

ดูจากสภาพภูมิศาสตร์ตามความคิดผมแล้ว ผมไม่คิดว่า ประเทศเวียดนาม จะมีแม่น้ำหรือทะเลมากมายขนาดนั้น แต่เ...

Continue reading

10 อันดับที่พักราคาถูกประเทศเวียดนาม

10 อันดับที่พักราคาถูก ประเทศเวียดนาม

เวียดนาม ถือเป็นหนึ่งในประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อยู่ทางตอนบนของกลุ่ม โดยมีภูมิประเทศที่...

Continue reading