ช้อปแบบชิล ๆ ที่ Pub Street ประเทศกัมพูชา

ถนนคนเดินเสียมเรียบ

ซึ่งการไปเดินเที่ยวแบบกินลมชมวิว ในช่วงเย็น ๆ ถึงกลางคืนใน ซึ่ง ถนนคนเดินเสียมเรียบ ที่ Pub Street ม...

Continue reading