อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด

เที่ยวอำเภอ บ่อไร่ จังหวัดตราด

อำเภอ บ่อไร่ จังหวัดตราด เป็นเขตปกครองของอำเภอเขาสมิง ได้ยกฐานะเป็นกิ่งอำเภอ อดีตเป็นอำเภอที่มีทรัพย...

Continue reading