เทศกาลใบไม้ร่วง ประเทศเวียดนาม

ชม เทศกาลใบไม้ร่วง ที่ประเทศเวียดนาม

นอกเหนือจากความโดดเด่นของ ชุดอ๋าวหย่าย ที่เป็นสัญลักษณ์ของชาวเวียดนามแล้ว ยังมีอีกหลาย ๆ อย่างในเวีย...

Continue reading