ตักบาตรพระสองแผ่นดิน ด่านสิงขร ประจวบคีรีขันธ์

งานเทศกาลตักบาตรพระ 2 แผ่นดิน ไทย-พม่า น่าแสวงบุญ

เพราะ ประเทศพม่า ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความเคร่งครัดในเรื่องพระพุทธศาสนา เมื่อถึงคราวเ...

Continue reading