โฮมสเตย์ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา

โฮมสเตย์ชุมชนบ้านเหล่าพัฒนา

โฮมสเตย์บ้านเหล่าพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลเมืองก๋าย อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ตั้งก...

Continue reading