เหยี่ยวอพยพ ชุมพร

เหยี่ยวเจ้าเวหาสวนสนามให้ชม … ภาพความงามของเหยี่ยวอพยพ

ความสง่างามของเหยี่ยวที่เราเห็นบินอยู่บนท้องฟ้าแลดูเหนือกว่านกใด ๆ ทั้งมวล ด้วยประสาทสัมผัสอันยอดเยี...

Continue reading