นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวรอบเมืองในสิงคโปร์

นั่งชิงช้าสวรรค์ชมวิวรอบเมืองในสิงคโปร์

Singapore Flyer หรือ นั่งชิงช้าสวรรค์ยักษ์ ถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในสิงคโปร์ ที่นักท่องเที่ยวนิยมมา...

Continue reading