เยือนถิ่นผาตั้ง ดินแดนแห่งขุนเขา ชมทะเลหมอก 2 ประเทศ

เยือนถิ่น ผาตั้ง ชมทะเลหมอก 2 ประเทศ

ผาตั้ง ตั้งอยู่ที่ตำบลปอ อำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย มุ่งเน้นการพัฒนาด้านการเกษตร การฟื้นฟูและอนุ...

Continue reading