ข้อมูลชาวเผ่าจีนยูนนาน หรือ จีนฮ่อ

จีนยูนนาน (Chinese Yunnan) หรือ จีนฮ่อ (Haw)

ประวัติความเป็นมาของชาวจีนฮ่อ หรือ จีนยูนนาน ชาว จีนยูนนาน จากมณฑลยูนนานได้เดินทางค้าขายระหว่างจีนต...

Continue reading