จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม

ความเป็นมา พ.ศ. 2531 จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม ได้ถือกำเนิดขึ้นบนพื้นที่กว่า 600 ไร่ ณ เชิงเขาพญาปราบตำบลตะ...

Continue reading